Reinves Ventures

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Sistemi

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Sistemi

Paya Dayalı Kitle Fonlaması; Girişimci veya Girişimci Şirketinin ihtiyaç duyduğu finansman karşılığında paylarının bir kısmını yatırımcılar sunarak finansman toplamasıdır.

5 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan "7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile konu yasallaşmıştır. 3 Ekim 2019 tarihinde de Resmî Gazetede Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. (fonbulucu.com) Sermaye Piyasası Kurulu’nca Paya Dayalı Kitle Fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere 08 Nisan 2021 tarihinde lisans alarak, ülkemizde faaliyete geçen ilk platform olmuştur. Söz konusu karar Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08/04/2021 Tarihli 2021/19 sayılı Bülteninde yayınlanmıştır. 

Finansman ihtiyaç olan Teknoloji ve/veya Üretim faaliyeti yürüten Girişimler! Yıllık 20.000.000 TL 'ye kadar fonlama kampanyaları düzenleyebilir, girişiminize fon bulmak için platformumuza başvurabilirsiniz.

Yatırım Yapmak İsteyen Yatırımcılar; fırsatları görmek için platformumuzda yayınlanan kampanyalara göz atabilirsiniz! 

Yatırım Al